Velen zullen zich afvragen of deze soort fotografie nog wel mag na de invoering van de AVG in 2018. Een kleine uiteenzetting is wel op zijn plaats. Eerst moet je jezelf afvragen waar je mag fotograferen. In de basis is dit overal en dan gaat het over publieke ruimten. Tenzij er beperkingen gelden zoals in gebouwen, ook al zijn deze van de overheid, kunnen er huisregels gelden. Een gebied wat afgezet is, zoals een festival terrein of een door de politie afgezet gebied, daar mag je er niet zomaar fotograferen. Een perskaart kan daarop een uitzondering zijn.

Straat fotografie Jaarmarkt 2019Als je ergens fotografeert dan mag dat nooit heimelijk zijn. Het moet duidelijk zijn dat er gefotografeerd wordt. Een voorbeeld is dat je rondloopt met een (grote) camera. Dus het fotograferen met een bodycam of telefoon kan heimelijk zijn.

Wat je mag fotograferen is alles en iedereen tenzij er een uitzondering is zoals eerder geschreven. Dan komt het publiceren van je foto's. AVG gaat over het publiceren van persoonsgegevens. Al je een foto maakt van een willekeurig persoon, of personen, dan verzamel je persoonsgegevens. Hiermee is die persoon in beginsel te identificeren.

Hierover zijn door de Tweede Kamer vragen gesteld. Want hoe zit dat dan met een foto die je op de Dam in Amsterdam maakt met mensen die dan ‘toevallig’ op de foto komen? Je hebt toch geen flauw idee wie die mensen zijn? In dat geval zijn de portretten zelfs geen persoonsgegevens. Dat komt omdat je dan te veel moeite zou moeten doen om te achterhalen wie die personen zijn. Je moet geen onevenredige inspanning hoeven leveren om die personen te identificeren. Dat betekend dus dat in het geval van straatfotografie er meestal geen sprake is van een persoonsgegeven. Althans niet voor de fotograaf die de personen niet kent en ook niet eenvoudig kan achterhalen wie die personen zijn.

Voor straatfotografie waar veel onbekende mensen op te zien zijn is het dus toegestaan om deze te publiceren.

Deze informatie is gedeeltelijk overgenomen van en volledig te lezen op https://www.charlotteslaw.nl/recht-op-straatfotografie/ 

Een heel bekende nederlandse straatfotograaf is Ed van der Elsken.